Anläggning 23
|
AMA RA
Tätande lager av bentonitblandad sand
Generation 
Anläggning 23

CLB.2Tätande lager av bentonitblandad sand

AMA

Tätande lager av bentonitblandad sand ska utföras med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • fraktion och kvalitet på sand
 • typ och kvalitet på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bentonit:

  lera av vulkaniskt ursprung med svällningsegenskaper

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan