Anläggning 23
|
AMA RA MER
Avlämnande av avfall och förorenade massor till avfallsanläggning
Generation 
Anläggning 23

CFC.3Avlämnande av avfall och förorenade massor till avfallsanläggning

AMA

Arbete inom avfallsanläggningen ska bedrivas så att spridning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på skyddsåtgärder inklusive rengöring av fordon ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel

Vikt som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • deponering:

    bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan