Anläggning 23
|
AMA
Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på terrass av materialtyp 4
Generation 
Anläggning 23

CEG.321Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på terrass av materialtyp 4

Begreppsbestämningar

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan