Anläggning 23
|
AMA
Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad för väg, plan o d samt sammansatt yta
Generation 
Anläggning 23

CEG.32Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad för väg, plan o d samt sammansatt yta

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan