Anläggning 23
|
AMA
Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass av materialtyp 5
Generation 
Anläggning 23

CEG.312Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass av materialtyp 5

AMA

Vid terrassmaterial med graderingstal Cu mellan 5 och 15 ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

Till toppen av sidan