Anläggning 23
|
AMA
Materialskiljande lager under överbyggnad för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEG.3Materialskiljande lager under överbyggnad för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan