Anläggning 23
|
AMA RA
Materialskiljande lager under fyllning för bro
Generation 
Anläggning 23

CEG.122Materialskiljande lager under fyllning för bro

AMA

Ange om provning av materialets kornstorleksfördelning inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • samkross:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 0 och 200 mm Vanligen förekommande fraktioner: 0–16 mm, 0–31,5 mm, 0–63 mm och 0–150 mm.

Till toppen av sidan