Anläggning 23
|
AMA RA
Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro, järnväg m m
Generation 
Anläggning 23

CEG.1Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro, järnväg m m

Begreppsbestämningar

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan