Anläggning 23
|
AMA
DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER
Generation 
Anläggning 23

CEFDRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER

AMA

Snö och is ska tas bort före utläggning och packning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan