Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam mot byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.2112Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam mot byggnad

RA

Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • kapillärbrytande lager:

    materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

Till toppen av sidan