Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam under byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.2111Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam under byggnad

RA

Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kapillärbrytande lager:

    materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan