Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager för vertikaldränering
Generation 
Anläggning 23

CEF.16Dränerande lager för vertikaldränering

AMA

Dränerande lager ska utföras med materialtyp 1 eller 2 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på vattenavledande anordningar
  • krav på materialtyp ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan