Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager för avfallsanläggning
Generation 
Anläggning 23

CEF.15Dränerande lager för avfallsanläggning

AMA

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • om särskilda materialkrav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • permeabilitet:

  materials genomsläpplighet för gaser, vätskor eller fasta ämnen (TNC 95)

 • singel:

  sorterat jordmaterial av rundade korn med kornfraktion mellan 2 och 80 mm

Till toppen av sidan