Anläggning 23
|
AMA
Dränerande lager av grus eller krossmaterial under underbyggnad för järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEF.141Dränerande lager av grus eller krossmaterial under underbyggnad för järnväg

AMA

Dränerande lager ska dras ut minst 1,0 m utanför släntfot ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan