Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager för järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEF.14Dränerande lager för järnväg

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på kontroll av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan