Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager av cementbunden makadam på byggnadskonstruktion
Generation 
Anläggning 23

CEF.132Dränerande lager av cementbunden makadam på byggnadskonstruktion

RA

Ange

  • hur cementbindningen ska utföras
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan