Anläggning 23
|
AMA
Dränerande lager av singel eller makadam på byggnadskonstruktion
Generation 
Anläggning 23

CEF.131Dränerande lager av singel eller makadam på byggnadskonstruktion

Begreppsbestämningar

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan