Anläggning 23
|
RA
Dränerande lager av lättfyllnadsmaterial för byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.122Dränerande lager av lättfyllnadsmaterial för byggnad

RA

Avser lager med lättklinker eller skumglas.

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan