Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager av grus och krossmaterial under byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.1213Dränerande lager av grus och krossmaterial under byggnad

AMA

Dränerande lager under byggnad och byggnadskonstruktion ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dränlager:

    (i mark) lager som anordnas för avledning av vatten, ofta till dräneringsledning eller dylikt

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan