Anläggning 23
|
RA
Dränerande lager av grus eller krossmaterial i fyllning för byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.1212Dränerande lager av grus eller krossmaterial i fyllning för byggnad

RA

Ange

  • dränerande lagers tjocklek
  • krav på största ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan