Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager av grus eller krossmaterial under fyllning för byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEF.1211Dränerande lager av grus eller krossmaterial under fyllning för byggnad

AMA

Materialets största kornstorlek får vara 63 mm.

Lagrets ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan