Anläggning 23
|
AMA
Dränerande lager av grus eller krossmaterial för byggnad, bro, mur m m
Generation 
Anläggning 23

CEF.121Dränerande lager av grus eller krossmaterial för byggnad, bro, mur m m

AMA

Dränerande lager ska utföras av Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

Till toppen av sidan