Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager av grus eller krossmaterial för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CEF.112Dränerande lager av grus eller krossmaterial för vegetationsyta

AMA

Dränerande lager ska utföras av materialtyp 11 eller 12a, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

Till toppen av sidan