Anläggning 23
|
AMA RA
Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEF.111Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för väg, plan o d

AMA

Dränerande lager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Lager för väg, plan o d kategori B och C

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan