Anläggning 23
|
AMA RA
Tätning och avjämning av sprängstensfyllning
Generation 
Anläggning 23

CEE.4Tätning och avjämning av sprängstensfyllning

RA

Avser tätning och avjämning av fyllning som inte utgör ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • återfyllning:

  (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan