Anläggning 23
|
AMA RA
Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

CEE.125Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav

Begreppsbestämningar

 • belagd väg:

  väg med cement- eller bitumenbundet slitlager eller plattor, marksten eller dylikt Till bitumenbundna slitlager räknas dock inte grusslitlager dammbundet med emulsion.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan