Anläggning 23
|
AMA RA
Tätning och avjämning av bergterrass för bro
Generation 
Anläggning 23

CEE.124Tätning och avjämning av bergterrass för bro

AMA

Tätning och avjämning ska utföras med krossat material ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser tätning och avjämning av packad fyllning enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • grundkonstruktion:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan