Anläggning 23
|
AMA RA
Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEE.121Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad

AMA

RA

Ange

 • om andra material- eller packningskrav än i AMA angivna ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergterrass:

  terrass bestående av fast berg eller sprängsten

 • grundkonstruktion:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan