Anläggning 23
|
AMA
Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEE.111Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material ska uppfylla krav, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • belagd väg:

  väg med cement- eller bitumenbundet slitlager eller plattor, marksten eller dylikt Till bitumenbundna slitlager räknas dock inte grusslitlager dammbundet med emulsion.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan