Anläggning 23
|
RA
Fyllning med skumglas för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CED.133Fyllning med skumglas för vegetationsyta

RA

Beakta att packning av skumglas kan ske där sättningar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan