Anläggning 23
|
AMA RA MER
Fyllning med skumbetong för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg samt vegetationsyta m m
Generation 
Anläggning 23

CED.12Fyllning med skumbetong för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg samt vegetationsyta m m

AMA

Angivet värde för densitet hos skumbetongmassan gäller ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på densitet och ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för area ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan