Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med lättklinker i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

CED.114Fyllning med lättklinker i ledningsgrav

AMA

Lättklinker ska uppfylla krav på angivna egenskaper ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att för plaströr ska krav på deformation ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan