Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med lättklinker mot byggnad, bro, mur m m
Generation 
Anläggning 23

CED.1122Fyllning med lättklinker mot byggnad, bro, mur m m

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Lättklinker ska uppfylla krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange krav på egenskaper enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skrymdensitet:

    densitet räknad med hålrum. Skrymdensitet beräknas som kvoten av en materialmängds massa och skrymvolym (TNC 95); jämför med kompaktdensitet

  • torrdensitet:

    kvot av ett jordprovs fasta massa och provets volym vid aktuell vattenkvot

Till toppen av sidan