Anläggning 23
|
AMA RA
Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand
Generation 
Anläggning 23

CEC.72Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand

AMA

Fyllning ska utföras med sand av materialtyp 2 enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bentonit:

    lera av vulkaniskt ursprung med svällningsegenskaper

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan