Anläggning 23
|
AMA RA
Strömningsavskärande fyllning
Generation 
Anläggning 23

CEC.7Strömningsavskärande fyllning

AMA

Fyllningen ska ansluta tätt mot ledningar och mot ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik mått, placering med mera ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • strömningsavskärande anordning:

    anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

Till toppen av sidan