Anläggning 23
|
RA
Fyllning för perkolationsmagasin i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

CEC.612Fyllning för perkolationsmagasin i ledningsgrav

RA

Ange i vilken utsträckning packning ska utföras med hänsyn ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan