Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för perkolationsmagasin m m
Generation 
Anläggning 23

CEC.61Fyllning för perkolationsmagasin m m

AMA

Fyllning ska utföras snarast möjligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fyllningsmaterial ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan