Anläggning 23
|
AMA RA
Resterande fyllning för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEC.4114Resterande fyllning för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg

Begreppsbestämningar

 • finjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna ler och silt (TNC 95)

 • fyllningshöjd:

  (i ledningsgrav) avstånd från rörs hjässa (inte muff) till färdig fyllnings överyta; se figur under ledningsgrav

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • organisk jord:

  jord av organiskt ursprung (TNC 95)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan