Anläggning 23
|
AMA RA
Resterande fyllning för va-ledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.4111Resterande fyllning för va-ledning

Begreppsbestämningar

 • finjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna ler och silt (TNC 95)

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • organisk jord:

  jord av organiskt ursprung (TNC 95)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan