Anläggning 23
|
AMA RA MER
Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m
Generation 
Anläggning 23

CEC.33Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m

RA

Ange eventuella kompletterande krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Anmärkning

Ersättning för arbete under CEC.33 med en ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avstängningsanordning:

  anordning för avstängning av vätsketransport, se figur

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • ledningsgrav:

  se figur

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan