Anläggning 23
|
AMA RA MER
Kringfyllning för el- och telekabel o d
Generation 
Anläggning 23

CEC.32Kringfyllning för el- och telekabel o d

AMA

Kringfyllning för kabel utan skydd eller kabel med annan typ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • kompletterande krav på material, till exempel ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan