Anläggning 23
|
AMA RA
Kringfyllning för värmeledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.3131Kringfyllning för värmeledning

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • ledningsgrav:

    se figur

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan