Anläggning 23
|
AMA RA
Kringfyllning för gasledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.3113Kringfyllning för gasledning

RA

Avser kringfyllning för gasledning i gång- och cykelväg och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan