Anläggning 23
|
AMA RA
Kringfyllning för dränledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.3112Kringfyllning för dränledning

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Största kornstorlek får högst vara 31,5 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • kategori A, B och C, järnväg eller byggnad.
 • om ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • undergrund:

  del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan