Anläggning 23
|
AMA RA
Ledningsbädd för el- och telekabel o d
Generation 
Anläggning 23

CEC.22Ledningsbädd för el- och telekabel o d

AMA

Ledningsbädd under kabel utan skydd, eller under kabel med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • kompletterande krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • RÖK:

  räls överkant

Till toppen av sidan