Anläggning 23
|
AMA RA
Ledningsbädd för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg
Generation 
Anläggning 23

CEC.2114Ledningsbädd för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ledningsbädd ska utföras med materialtyp ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser ledningsbädd för va- och gasledning i väg, plan och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan