Anläggning 23
|
AMA RA
Ledningsbädd för gasledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.2113Ledningsbädd för gasledning

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser ledningsbädd för gasledning i gång- och cykelväg och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • silt:

  finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm Siltfraktion, se tabell under kornfraktion.

Till toppen av sidan