Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd
Generation 
Anläggning 23

CEC.14Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan