Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för utspetsning för ledning
Generation 
Anläggning 23

CEC.12Fyllning för utspetsning för ledning

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

 • graderingstal:

  betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan