Anläggning 23
|
RA
Fyllning för dammanläggning
Generation 
Anläggning 23

CEB.751Fyllning för dammanläggning

RA

Beakta att fyllningsdammar ska konstrueras och utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • permeabilitet:

    materials genomsläpplighet för gaser, vätskor eller fasta ämnen (TNC 95)

  • vattenkvot:

    kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan